Vacker väg i Stenkulla
Stenkulla
I östra delen av socknen på en höjd i Stenkulla by har man vid klart väder en vacker utsikt österut och söderut. Stenkulla är en gruppby, som till stor del bibehållit sig som sådan även efter de olika skiftena.

Bringebro är den bro som revs när vägen mellan Ödetofta och Stenkulla drogs fram 1942. En bit in från vägen på höger sida kan man se rester av den gamla bron.

När du är i Stenkulla så ta vägen åt höger, då kommer du snart till Vartorps kvarn, som ligger strax utanför vår sockengräns. En unik kvarn byggd 1860 med länets största vattenhjul, 5,30x4,65 meter, som drev kvarnen 1860-1930.

Kvarnen är nu åter i drift sedan 2003 efter en renovering som Växjö kommun låtit göra. Området sköts av Vartorps kvarnförening. En underbar historisk miljö för en stunds avkoppling vid Mörrumsån.
Vartorps kvarn