Årets uppskattning 2012
"Peo Vinnersten är inte bara ett års utan ett kvarts sekels uppskattning. En viktig del för att hålla en bygd livaktig är spridning av information.

Sedan 1987 har tolgborna fått information i sina brevlådor i form av Sockenbladet, ett sätt för föreningar och privatpersoner att sprida informatioin om vad som är på gång, rapporter från vad som hänt. Ibland flikar redaktören in reflektioner över årstiderna, t.ex. omtänksamma påminnelser om vikten av att bära reflex när mörkret faller på. Innehållet i bladet är det många som har bidragit till, men det är en unik person som har sett till att varje nummer har kommit ut i sin lättlästa och uppskattade form."

/Tolgs sockenråd