Årets uppskattning 2011
"Årets uppskattning 2011 tilldelas en förening som med fokus på Tolgs framtid och utveckling givit bygden en uppkoppling mot omvärlden.

Med bred kunskap och stort engagemang har de inspirerat andra boende i Tolg att med hand- och maskinkraft lägga ner allt det arbete som krävts för att Tolg ska ha samma förutsättningar som övriga Sverige.

Tolgs Bredbandsförenings arbete har gynnat både privata hushåll, föreningar och företagare i Tolg."

/Tolgs sockenråd