Tolg skola är högt och vackert belägen mitt i byn och  med kyrkan på andra sidan vägen. Här finns klasserna Förskola-1, klass 2-3 och klass 4-5-6.
Telefon till skolan: 0470 940 16

Förskoleverksamheten finns i anslutning till föreningslokalen endast några hundra meter från skolan och kyrkan.