Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.  

"att öka och främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg". Så står det i första meningen i Kultur i Tolgs stadgar. Varför vill vi göra det? Räcker det inte med alla tevekanalerna vi fått genom vårt fibernät? Har vi inte nära till alla konserter och annan kultur i Växjö? Är inte Tolg för litet för att vara bas för en kulturförening? Nej, vi är övertygade om att det finns utrymme för en liten lokal aktör.

Vi har gott samarbete med Växjö Teaterförening samt Musikriket/Musik i Syd.

Är du kanske intresserad av att vara med? Vi behöver nya idéer, nya tankar och krafter. Kontakta gärna någon av oss för mer information.
Christina Jonasson, ordf. Övriga i kulturföreningen är Monica Gideonsson,
Lars-Erik Lindén, Ulla-Carin Bergqvist och Hanne Nordin.