Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.  

"att öka och främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg". Så står det i första meningen i Kultur i Tolgs stadgar. Varför vill vi göra det? Räcker det inte med alla tevekanalerna vi fått genom vårt fibernät? Har vi inte nära till alla konserter och annan kultur i Växjö? Är inte Tolg för litet för att vara bas för en kulturförening? Nej, vi är övertygade om att det finns utrymme för en liten lokal aktör.


Under 2020 har det hittills hänt följande:

Onsdag 29 januari - Två grupper från USA som spelar singer-songwriter/bluegrass kom till Tolg! Jeri Katherine Howell and friends, Kentucky Music Ensemble.

Onsdag 25 mars - Historikern Olle Larsson skulle berättat om Småländska trolldomsprocesser. Blev inställt p.g.a. coronaspridningen.

Inga fler evenemang under våren p.g.a. pandemin. Om allt blir normalt till hösten, så blir det musik och teater. Anna Bromeé som tolkar Judy Garland och så enmansteatern Sufflören. Vi hoppas!
Christina Jonasson, ordf. Övriga i kulturföreningen är Monica Gideonsson,
Lars-Erik Lindén, Ulla-Carin Bergqvist, Hanne Nordin och Jerry Sunesson.